Bering Valgmenighed

Generalforsamling i Bering

Der var generalforsamling i Bering Valgmenighed 14. marts 2024. Der var omkring 30 mødt frem til generalforsamlingen, hvor Esben Jensen var dirigent.

Bestyrelsens beretningen blev aflagt af undertegnede. Den kom omkring mange aktuelle emner og problemstillinger, men der indgik også en tak til de mange frivillige der på forskellig vis bidrager til valgmenighedens samlede virke.

Herunder kan du se bnerstningen og referatet samt nogle billeder fra generalforsamlingen.

Thomas B. Andersen