Bering Valgmenighed

Kirkegården

Kirkegården

Som en lille oase mellem de omkringliggende veje ligger Bering kirkegården med dens grønne arealer og høje træer som en mindre park på kanten af byen – Som et vidnesbyrd om menneskers tilknytning til stedet gennem mange år. Et besøg på kirkegården er som at læse i en slægtsbog med historier og livsforløb for vores egne.

Kirkegården rummer både traditionelle gravsteder, urnegravsteder i plæne, mindre urnegravsteder og anonyme gravsteder i plæne.


De gamle gravsten

Langs kanten af kirkegården er gamle gravsten bevaret, og du er altid velkommen til at gå en tur på kirkegården. Har du konkrete spørgsmål til gravsteder eller lignende, kan du henvende dig til valgmenighedens graver.


Pasning af gravstedet

Du kan passe gravstedet selv eller få det passet af graveren mod betaling. Der er forskellige takster for gravsteder og vedligeholdelse (SE TAKSTBLAD) Vælger du selv at passe gravstedet, forventes det, at vedligeholdelsen lever op til standarden for gravsteder passet af graveren. Lever gravstedet ikke op til standarden, kan valgmenighedens bestyrelse pålægge dig at få gravstedet ordnet eller beplantning klippet af kirkens graver på din regning.