Bering Valgmenighed

Historien om Sankt Peders kirke

På et højdedrag midt i den i forvejen højtliggende egn mellem Skanderborg og Aarhus ligger Bering Kirke og skuer ud over det gamle kulturlandskab, mod øst med bebyggelse helt ind til Aarhus. Mod vest ligger Hørning og ringvejen Giber Ringvej, der blandt andet forbinder Bering med motorvejen. Før kirken blev bygget var her kun et mindre husmandssted, men nu er Kolt-Hasselager og Bering blevet udbygget krafttigt de seneste år og Bering kirke ligger ikke mere isoleret i udkanten af lokalsamfundet, men er blevet en central del af området. Så hvor der før var næsten bar mark ligger kirken nu omgivet af hundreårige træer af mange arter. I indkørslen til forsamlingshuset står stadig en rødblomstrende kastanie, som valgmenighedens første præst, Jørgen Teilmann, fik foræret af Enrico Dalgas.

Kirken blev indviet anden pinsedag den 5. juni 1876, og fik navnet Sankt Peders kirke eller Pederskirken. Til daglig kaldes kirken mest for Bering Kirke.

Kirken blev tegnet af arkitekten Wilhelm Puck, Aarhus. Han stod også for opførelsen af kirken godt bistået af en mindre hær af frivillge. Forøvrigt et særkende den dag i dag for Bering valgmenighed, frivillige.

Kirken er opført i røde teglsten og taget er tækket med grå skiffer. Koret har to vinduer og skibet 8. Tårnet der knejser stolt over indgangen er ottekantet med spir på toppen.

Indvendigt er kirken med pulpitur mod vest, fladt træloft i koret samt et hvælvet træloft i skibet, der kan lede tanken henj mod den nordiske mytologis Valhalla. Kirken fremstår den dag i dag med meget få ændringer, som den blev bygget sidst i 1870'erne.

Udsmykningen i Bering Kirke
Udsmykningen i Bering Kirke
Et kig ind i Bering Kirke, set fra våbenhuset og ind i kirken
Udsmykningen i Bering Kirke-2
Udsmykningen i Bering Kirke-2
Udsmykningen i Bering Kirke-3
Udsmykningen i Bering Kirke-3
Et kig ind i Bering Kirke, set fra våbenhuset og ind i kirken
Udsmykningen i Bering Kirke-4
Udsmykningen i Bering Kirke-4
Udsmykningen i Bering Kirke-5
Udsmykningen i Bering Kirke-5
Et kig ud af Bering Kirke, set ud gennem våbenhuset.
Udsmykningen i Bering Kirke-6
Udsmykningen i Bering Kirke-6
Udsmykningen i Bering Kirke-7
Udsmykningen i Bering Kirke-7
Udsmykningen i Bering Kirke-8
Udsmykningen i Bering Kirke-8
Peter Holms flotte udsmykning rundt om Apsis
Udsmykningen i Bering Kirke-9
Udsmykningen i Bering Kirke-9
Udsmykningen i Bering Kirke-10
Udsmykningen i Bering Kirke-10
Loftsudsmykningen og rundt om apsis-buen samt vinduerne
Udsmykningen i Bering Kirke-11
Udsmykningen i Bering Kirke-11
Udsmykningen i Bering Kirke-12
Udsmykningen i Bering Kirke-12
Udsmykningen i Bering Kirke-13
Udsmykningen i Bering Kirke-13

Kirkerummet er hvidklaket og fik i 1960'erne  udført nogle flotte al fresco dekorationer over apsis og omkring vinduer samt langs loftskanten, udført af kunstmaler Peter Holm, Hasselager. Det er forøvrigt de farver vi har forsøgt genbrugt her på hjemmesiden, rødbrun og guld til baggrunde og bokse, mørk grå og hvidt til teksterne.

Før 1901 var der ingen altertavle i Bering, men kun et trækors i apsis. Takket været en donation på 800 kroner (Ca. 60.000) fra Laurs Dam i Bjertrup, fik man nu råd til en altertavle. Bestyrelsen fik sammen med præsten, Jørgen Teilmann og højskoleforstander Baagø fik opgave at finde en kunstner der kunne udfører dette. Man henvendte sig til billedkunstneren Poul S. Christensen, og fik ham til at lave den altertavle, der stadig pryder vores kirke. Han havde allerede malet et billede i 1896-97, hvor der var de fire hyrder, fårene og stjernen over det fjerne Betlehem.


Tekst: Frands Ole Overgaard - Berings 125 års jubilæumsbog 2001.