Bering Valgmenighed

Dåb

Dåben

I dåben bliver dåbsbarnet en del af det kristne fællesskab, ved at det i dåben bliver velsignet og får Guds løfte om, at Gud altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed og velsignelse.

En barnedåb foregår som regel i forbindelse med en almindelig søndagsgudstjeneste, og ønsker I, at jeres barn skal døbes, skal I kontakte valgmenighedens præst, for at aftale nærmere. For at blive døbt i Bering Valgmenighed, skal mindst en af forældrene være medlem af menigheden, og når barnet bliver døbt i Bering Valgmenighed, bliver det samtidigt meldt ind i menigheden.


Dåbssamtale

Som forberedelse til dåben holdes en dåbssamtale med præsten, hvor der tales både om de praktiske ting ved dåben som salmer og ritualer, og vi taler om, hvad dåb og det at være en del af et kristent fællesskab betyder for jer.


Navngivning

Derudover skal barnet navngives, hvis det ikke allerede er sket. I Danmark skal alle børn navngives med fornavn og efternavn, inden de bliver seks måneder gamle. Dåbsforældrene skal selv navngive barnet digitalt via www.borger.dk, hvorefter de får tilsendt en navneattest. Ved barnedåben i kirken får I udleveret en dåbsattest, udstedt af Bering Valgmenighed.


Faddere

Der skal også vælges faddere til dåbsbarnet. Fadderne er vidner på, at barnet er døbt i den kristne tro, og efter dåben er det faddernes rolle at hjælpe forældrene med at opdrage barnet i den kristne tro. I kan vælge mindst to og op til fem faddere, som selv er døbt, og I skal oplyse faddernes navne og adresser til præsten. Den person, som bærer barnet ved dåben, kaldes en gudmor eller gudfar. Det kan være barnets mor eller far, men også en af fadderne.


Voksendåb

Stadig flere danskere bliver ikke døbt, og derfor bliver voksendåb også mere almindeligt. Nogle bliver døbt i forbindelse med deres konfirmation, andre senere i livet, når de har fundet deres ståsted. Alle der ikke tidligere er døbt med den kristne dåb, kan døbes, og ønsker man dette, skal man henvende sig til valgmenighedens præst, hvor en forudgående samtale eller evt. dåbsoplæring vil blive aftalt. Ved voksendåb har man dåbsvidner i stedet for faddere – Disse deler dels det særlige øjeblik med den døbte og er dels vidner i både juridisk og medmenneskelig forstand.