Bering Valgmenighed

Ved livets afslutning

Sygdomsforløb inden et dødsfald

Nogle dødsfald sker pludseligt, men ofte er der et sygdomsforløb op til dødsfaldet. I den periode kan det være en støtte for både den døende og de pårørende at tale om, hvordan de kommer igennem den svære tid. Den døende kan have ønsker om at tale med præsten, modtage nadveren og blive velsignet.


Kontakt bedemand

Når dødsfaldet er sket, er der mange praktiske ting at forholde sig til. En bedemand kan være behjælpelig med meget, men man kan også selv sørge for mange af de praktiske ting omkring bisættelse og begravelse, ligesom valgmenigheden også gerne er behjælpelig.


Udsyngning

Hos nogle er der tradition for udsyngning. Det er en gammel skik, hvor man står omkring kisten, synger en salme eller to og f.eks. læser fra Bibelen, beder en bøn og lyser velsignelsen. Man synger typisk folk ud fra det sted, hvor de døde, men man kan også gøre det fra kapellet, og i Bering valgmenighed deltager præsten i udsyngningen, hvis de pårørende ønsker det.


Begravelse eller bisættelse?

Dernæst skal der planlægges og afholdes en begravelse eller bisættelse. Ved begravelsen sænkes kisten i jorden på kirkegården, mens den ved bisættelsen køres til krematoriet efter den kirkelige handling. I begge tilfælde er der tale om en kirkelig højtidelighed, hvor de pårørende har mulighed for at tage afsked med den afdøde. Selvom det er en sorgens og afskedens dag, gør vi i Bering Valgmenighed meget ud af, at det også bliver en smuk dag. Derfor mødes de pårørende med præsten inden begravelsen/bisættelsen for at tilrettelægge den kirkelige højtidelighed.

At blive begravet eller bisat fra Bering Valgmenighedskirke er forbeholdt valgmenighedens medlemmer. Ønsker ikke-medlemmer at benytte kirken til en kirkelig handling, kan dette aftales mod betaling og med egen præst og kirkebetjening.


Urne og urnenedsættelse

En til to uger efter en bisættelse skal urnen nedsættes på kirkegården. Hvis du gerne vil være med, når urnen skal sættes ned, kan du lave en aftale med graveren om det. Der er også mulighed for, at valgmenighedens præst medvirker.

Brug for en snak med præstenVed livets afslutning

Det er forskelligt, hvordan vi reagerer på dødsfald og hvad vi har brug for, men valgmenighedens præst kan støtte dig i perioden efter dødsfaldet, hvor du er i sorg, og hun kommer gerne forbi til en kop kaffe eller en gåtur.