Bering Valgmenighed

Medlemssiden

Medlemskab.

Bering Valgmenighed er en mindre og aktiv menighed, og derfor bliver du som medlem bliver en del af et værdifuldt fællesskab. I valgmenigheden har medlemmerne stor indflydelse, og det er i høj grad dem, som skaber den kirke, vi har. Som voksent medlem har du stemmeret ved generalforsamlingerne og er valgbar til bestyrelsen. Du kan uden yderligere omkostninger få foretaget kirkelige handlinger: Dåb, konfirmation, vielse, begravelse eller bisættelse.

Bering Valgmenighed er ikke bundet af sognegrænser, og du kan blive medlem ligegyldigt hvor i landet, du kommer fra. Føler du dig hjemme i Bering Valgmenighed, er det en rigtig god ide at melde dig ind, så du på den måde kan støtte op om valgmenighedens liv og virke.

Når du er medlem af Bering Valgmenighed er du samtidig medlem af Den danske Folkekirke med de rettigheder, som det giver, men du er fritaget fra at betale kirkeskat. I stedet skal du betale ikke-fradragsberettiget medlemskontingent på 100 kr. pr. år. Derudover forventes det, at vores medlemmer over 18 år indgår en aftale om løbende betaling til valgmenigheden. Dette bidrag forventes at udgøre mindst 1,2 % af medlemmets skattepligtige indkomst. Bidraget fordeles over 3 årlige betalinger. Med en underskrevet aftale bliver det beløb, du betaler i bidrag fradragsberettiget i henhold til Ligningslovens §12 stk.3. Med dit samtykke er det valgmenigheden, der sørger for indberetning til fradrag hos Skattestyrelsen.

Hvis man vælger ikke at indgå en aftale om løbende betaling, forventes det, at man giver fradragsberettigede gaver til menigheden efter reglerne i Ligningslovens § 8 a, svarende til, hvis man havde en aftale om løbende betaling.

Det er også muligt - både for vore medlemmer og andre - at give fradragsberettigede gaver til menigheden efter reglerne i Ligningslovens § 8a. Også ved modtagelse af sådanne gaver sørger menigheden for indberetning til fradrag hos Skattestyrelsen.

Det er en forudsætning for menighedens virke, at vi udover medlemskontingentet modtager bidrag eller gaver fra medlemmerne.

Børn og unge under 18 år betaler ikke medlemskontingent og ved barnedåb registreres barnet som medlem af Bering Valgmenighed.


Sådan bliver du medlem:

Ønsker du at høre mere om Bering Valgmenighed kan du kontakte valgmenighedspræst Helle Nørby på telefon 21 49 15 10.

Du kan også udfylde indmeldelsesblanketten, og sende den til Helle via sikker mail: hnje@km.dk

Dokumenter

Her finder du dokumenter i forbindelse med dit medlemsskab af Bering Valgmenighed. Har du spørgsmål eller er du i tvivl om udfyldelsen , kan du altid kontakte vores præst, Helle.

Du kan desværre ikke skrive direkte i dokumentet, men du skal printe det først, udfylde det og sende det til Bering Valgmenighed med posten, aflevere det personligt til præsten eller sende det via den sikre mailadresse: hnje@km.dk.