Bering Valgmenighed

Kontakt bestyrelsen

Formand:

Thomas Bent Andersen

thomas@skovlide.com

51 50 47 10

Næstformand:

Ellen Ryge Matthiesen

Kasserer:

Else Marie Pedersen

Medlems-

ansvarlig:

Dorthe Madsen

demads@youmail.dk

20 67 47 36

Kirkegårds-

ansvarlig:

Bent-Jørgen Sørensen

bjvi@mail.dk

21 63 39 72

Bestyrelses-

medlem:

Sara Holm

Bestyrelses-

medlem

Peder Juul

Bestyrelses-

medlem

Lilan M. Sørensen

per-lilan@mail.dk

23 47 39 70

Bestyrelses-

medlem

Torkil Skovgaard

Kontakt personalet

Præsten

Helle Nørby


hn.bering@gmail.com

21 49 15 10

Forpagter forsamlingshus

Marianne Ankersen

Brug helst denne mail til præsten, hvis du skal sende mail indeholdende personfølsomme data.

Graver

Heidi Mammen Christensen


Organist

Filt Kristensen


Gravermedhjælper

Heidi Juul


Kontakt kirkeblad og hjemmeside

Formand og

ansvh. red.

Thomas Bent Andersen

thomas@skovlide.com

51 50 47 10

Næstformand:

Ellen Ryge Matthiesen

Webmaster

Henning Madsen

demads@youmail.dk

60 89 47 36