Bering Valgmenighed

Hvad er en valgmenighed?

Bering Valgmenighed er en grundtvigsk valgmenighed, der er oprettet i 1876. En valgmenighed er en del af Folkekirken, men har et udstrakt selvstyre og frihed, hvilket blandt andet betyder, at valgmenigheden har egen økonomi og selv vælger sin præst.

Alle kan blive medlem af valgmenigheden – man er ikke bundet af sognegrænser. Som medlem af en valgmenighed fritages man for at betale kirkeskat og betaler i stedet et medlemsbidrag til valgmenigheden, der sammen med gaver og donationer danner grundlag for valgmenighedens økonomi – Lidt ligesom en friskole i forhold til en folkeskole.

I Bering Valgmenighed forstår vi os selv som en traditionsrig og levende menighed med et værdifuldt fællesskab, hvor døren altid står åben ud i verden. Vi ønsker at gøre og sige tingene folkeligt – en gudstjeneste skal være en højtidelig stund, men derfor kan man jo godt tale i et forståeligt sprog, og alle er velkomne både til gudstjenester og vores forskellige arrangementer.


I Bering Valgmenighed er der ikke langt fra tanke til handling. Det er i høj grad medlemmerne, som skaber den kirke, vi har, og vi har en stærk tradition for at give en hånd med og hjælpes ad, når der er projekter, vi gerne vil have ført ud i livet.

Vi mødes ikke kun i kirken – men også til forskellige folkelige arrangementer såsom foredrag og koncerter, ligesom menighedens nære samarbejde med gymnastik- og teaterforeningen vægtes højt. Bering Valgmenighed er en meget sangglad menighed, så der bliver altid sunget af hjertens lyst uanset om vi samles i kirken eller i vores forsamlingshus.

For mange af vores medlemmer er det en familietradition, at man hører til i Bering Valgmenighed og bliver døbt, konfirmeret, gift og begravet netop her. Andre medlemmer er kommet til for nylig, fordi de af forskellige grunde føler sig godt tilpas netop i menigheden.


Valgmenighedens øverste myndighed er den årlige generalforsamling, hvor alle fremmødte medlemmer har indflydelse og stemmeret. Den daglige drift er valgmenigheden varetages af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen.