Bering Valgmenighed

Vielse

Vielse

At sige ubetinget ja til det menneske, man elsker, er noget ganske særligt. Derfor ønsker mange at gøre det i nærvær af familie, venner og Gud. I Bering Valgmenighed kan man blive gift i vores smukke kirkerum eller præsten kan tage med ud i det fri til de omgivelser, der har særlig betydning for jer.


Kirkelig velsignelse

Mange vælger en borgerlig vielse, hvis de vil have et lille bryllup eller hvis de af økonomiske årsager vil vente med at holde den store fest. I kirken er der plads til både små og store vielser, og er I allerede blevet viet – enten i kirke eller på rådhuset – kan I få en kirkelig velsignelse, hvis I vil holde bryllup i kirken efterfølgende.


Før vielsen

Når I har besluttet jer for at blive gift, skal I kontakte valgmenighedspræsten for at aftale nærmere, og mindst en af jer skal være medlem af Bering Valgmenighed. Som forberedelse til den store dag holdes der en vielsessamtale med præsten, hvor man både taler om de praktiske ting ved vielsen som salmer og ritualer, og om hvad ægteskab og kærlighed betyder.

Derudover skal der indhentes en ægteskabserklæring på borger.dk, som skal afleveres til præsten. Attesten er bevis på, at I ikke er gift med andre i forvejen. I skal også forholde jer til, om I ønsker at ændre navn og få hinandens mellem- eller efternavne, når I bliver gift. Vil man det, kan der ansøges om navnefællesskab på borger.dk, og det kan gøres op til tre måneder efter brylluppet. Eventuelle navneændringer skal meddeles til præsten, så det kan noteres i kirkebogen.